Trondheim, 21 februari 2023:
F24 Nordics AS utökar sin ledande marknadsställning i Skandinavien genom att förvärva FramWeb AS, den ledande mängdvarningsleverantören.


I och med det här steget intar F24 utan tvivel den ledande ställningen inom nödaviseringar och krishantering i Norge och utökar sin närvaro på den skandinaviska marknaden i betydande grad. FramWebs produkter finns i så gott som alla norska kommuner och levererar viktiga servicemeddelanden om vattenförsörjning, avfallshantering och andra kommunala tjänster. Och på ett liknande sätt meddelar elbolag att det råder brist på elförsörjning. FramWeb betjänar också kunder i form av företag och myndigheter runtom i hela Skandinavien. Under de senaste åren har företaget haft en kraftig tillväxt inom energisektorn med kunder som polisiära enheter, brandkårer och enheter som arbetar med räddningsinsatser till havs. 

Marius Røstad, verkställande direktör och Vice President Engineering vid F24 Nordics AS: ”Det är mycket glädjande att få välkomna FramWeb till F24-familjen och därmed öka närvaron i Skandinavien ytterligare. Våra produkterbjudanden kompletterar varandra i mycket hög grad och det är goda nyheter för vår gemensamma kundbas som helt klart kommer att dra nytta av att vi tar det här steget.”

F24 etableras som en heltäckande resiliensleverantör

Den befintliga ledningsgruppen på FramWeb AS, inklusive vd:n Vegard Aune, är inställda på att fortsätta arbetet i sina nuvarande roller och inom F24. ”Det känns oerhört spännande att göra gemensam sak med F24 och deras omfattande globala fotavtryck. Genom att gå ihop med det här internationella företaget ger vi våra befintliga kunder fantastiska möjligheter samtidigt som vi får chansen att ge dem vårt fulla stöd. Tillsammans med F24 kommer vi att kunna stärka vår tillväxtstrategi inom nödvarningssektorn, men vi kommer också att kunna tillhandahålla ännu bättre servicemeddelandesytem för befintliga kunder. Vi ser verkligen fram emot att kunna skapa vår gemensamma framtid med samlade krafter,” uppger Vegard Aune.

Dr Jörg Rahmer, talesperson för styrelsen för F24-koncernen, säger: “Vi inom F24-koncernen fortsätter att växa på den väg som vi redan slagit in på. FramWebs produkter är ett utmärkt komplement till vårt sortiment, i synnerhet för Nordics och kommer att hjälpa oss med att tillhandahålla en heltäckande, resilient affärsportfölj. Och det betyder att vi kommer att kunna fortsätta stärka vår målsättning med att etablera F24 som den ledande och heltäckande resiliensleverantören.” 

Om F24

F24 är den ledande Software-as-a-Service-leverantören (SaaS) för företagsmeddelanden, nödmeddelande och incident- och krishantering i Europa. F24:s lösningar stödjer kunder genom hela värdekedjan, från högvolymkommunikation i företagsmiljön, till styrning, risk och efterlevnad (GRC), upp till notifiering och smart incidentkommunikation samt omfattande krishantering. Mer än 3 000 kunder världen över använder F24:s lösningar för att hantera sina kommunikationsbehov, som en del av deras dagliga kommunikation av kritiskt eller konfidentiellt innehåll, eller i händelse av en kris.

Om FramWeb AS

Företaget FramWeb med 20 år på nacken har kontor i Bergen, Oslo och Trondheim samt säljrepresentanter i Sverige och Danmark. Visionen är att ge säkerhet åt anställda och säkra värden åt företag samt bibringa säkerhet för hela kommuner eller grupper genom att leverera smarta varningssystem. FramWeb har över 500 kunder av många olika slag från kommuner till elbolag, myndigheter och nödinrättningar, i det för senare fallet även utanför Norges gränser. I vår värld som präglas av en allt större grad av sårbarhet har säkra varningsmeddelanden från trovärdiga aktörer blivit allt viktigare för både invånare och olika yrkesgrupper.

Presstalesman på F24:

Dr Stefanie Hauer

Senior Vice President Marketing & Communication 

presse@f24.com

+49 89 2323 638 75