Bygg din egen integrasjon med vårt moderne REST API

Lag din egen løsning med Fram Web Message API. Vårt SMS API passer for både små og store bedrifter. Bruk SMS til viktige meldinger, notifikasjoner, kundeservice, tilbakemeldinger, spørreundersøkelser mm. Send SMS til en stor gruppe mottakere, enten det er egne ansatte, kunder eller leveranser.

Nyhet: Send SMS til en mottaker via fødselsnr, organisasjonsnr eller matrikkelid. SMS API er integrert med offentlige registre i Norge, og gjør det svært enkelt å kommunisere

Grunnleggende emner:

Send og motta SMS

Send SMS sikkert og effektivt til mottakere over hele verden. Vi sender meldinger til mobiloperatører i Norge som igjen har avtaler med andre mobilselskap internasjonalt. Du kan sende meldinger med ubegrenset lengde, vårt API splitter opp meldingene. Bruk flettedata om du ønsker å sette opp fletting av felter i teksten. Oppgi din egen avsender, enten mobilnr eller et navn (alfanumerisk 11 tegn).

Få dedikert long-number for mottak av SMS meldinger. Innholdet i inngående SMS melding (MO) rutes automatisk videre til din applikasjon, enkelt og sikkert.

Avanserte emner:

Send SMS til person

Send SMS til en person via fødelsnr. Du kan sende SMSs til en mottaker uten å vite mobilnr. Vårt SMS API slår opp i Kontakt- og reservasjonsregisteret for å finne mottakers mobilnr. Dette produktet er kun tilgjengelig for offentlige etater og virksomheter i Norge

Sporing

Med vår unike løsning for sporing av SMS-meldinger kan du bygge sporing inn i din applikasjon som vist i figuren ved siden av.

Alle hendelser

19. februar 2021 kl. 09:11

Melding er levert

19. februar 2021 kl. 09:11

19. februar 2021 kl. 09.11

Sender SMS

Mottaker: +4799505538

19. februar 2021 kl. 09:10

Lagt i kø

FramLab sender

19. februar 2021 kl. 09:10

19. februar 2021 kl. 09:05

Melding er levert

19. februar 2021 kl. 09:05

Lagt i kø

FramLab sender

19. februar 2021 kl. 09:05

19. februar 2021 kl. 09.04

Sender SMS

Mottaker: +479955670